Danh sách cập nhật các lỗi, các tính năng mới và các ví dụ kiểm toán của chương trình

August 3rd

1. Lỗi phản lực Rebars chưa chia cho hệ số an toàn vật liệu 1.15

2. Verification 1 : sử dụng 7cad Any Section tính toán và dựng lại 2 bảng tính cột tiết diện chữ nhật và tiết diện tròn của BS 8110

RETANGULAR COLUMN CHART:

BS 8110 CHART:

 

CIRCULAR COLUMN CHART WITH 2 REBAR ARRANGEMENTS:

BS 8110 CHART :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s