Cô gái quay theo chiều nào ?

Cô gái quay theo chiều nào ?  (Blog Mô Tê Răng Rứa)

“Theo các kết quả nghiên cứu, bán cầu não trái điều khiển nửa thân người bên phải, bán cầu não phải thì ngược lại. Bán cầu não trái có vai trò chính chỉ các kỹ năng nói, viết, tính toán, tư duy và phán đoán; còn bán cầu não phải đóng vai trò chủ đạo quyết định sự khéo léo, óc thẩm mỹ, khả năng cảm thụ âm nhạc, tình cảm, lòng say mê… Như vậy, mỗi bán cầu não đảm trách những nhiệm vụ cụ thể, riêng biệt và khi được phát triển, sẽ đem lại những bộ kỹ năng hoàn toàn khác nhau.
Sẽ có 3 trường hợp xảy ra khi bạn xem tấm hình ở trên:
1. Ngược: Bạn luôn luôn hoặc trong đa số trường hợp thấy cô gái quay ngược chiều kim đồng hồ. Điều này có nghĩa là bạn sử dụng não trái nhiều hơn (hay bạn là người thiên về não trái).
2. Thuận: Bạn luôn luôn hoặc trong đa số trường hợp thấy cô gái quay theo chiều kim đồng hồ. Điều này có nghĩa là bạn sử dụng não phải nhiều hơn (hay bạn là người thiên về não phải).
3. Bạn thấy cô gái lúc quay chiều này lúc quay chiều kia. Điều này có nghĩa là bạn sử dụng đều cả não trái và não phải.” (Blog Mô Tê Răng Rứa)

Nhưng vì cô gái quay nhanh quá nên với những người thuận 1 tay, nhìn mãi sẽ toàn thấy cô quay theo 1 chiều. Vậy bạn hãy làm như sau:

1. Bạn download toàn bộ 33 file ảnh “tĩnh” của cô gái trong một folder nén tại đây Twisting Girl

2. Bạn giải nén, mở folder, rồi dùng Window Picture Viewer  xem ảnh. Bạn hãy dùng phím arrow ← → lần lượt chuyển từng ảnh một trong chuỗi ảnh từ 01 đến 33.

3. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra trong mỗi ảnh, chân cô gái đang đưa lên có thể là chân phải hoặc chân trái. Nếu bạn nhìn ra đó là chân trái, cô gái sẽ quay về bên tay trái, ngược chiều kim đồng hồ. Nếu bạn nhìn ra là chân phải, cô gái sẽ quay về bên tay phải, xuôi chiều kim đồng hồ !

Cách để cô gái đổi chiều là đừng nhìn toàn thân cô gái làm gì, tập trung nhìn thật kỹ vào hông của cô gái, chỗ dễ lẫn lộn phải trái nhất  :D. Một lúc sau, cô gái sẽ đổi chiều quay !

33 01 02
03 04 05
06 07 08
09 10 11
12 13 14
15 16 17
18 19 20
21 22 23
24 25 26
27 28 29
30 31 32

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s