Lisp hỗ trợ vẽ nháp

Lệnh XS Download Lisp XS

Đây là cách tôi sử dụng khi dựng hình chiếu, mặt cắt, hay vẽ nháp trong một mặt bằng phức tạp:

1. Chuyển sang layer Xsketch (layer vẽ nháp, nên để chế độ không in được): gõ lệnh “XS”

2. Vẽ hình với tất cả những lệnh bạn có 😉

3. Chuyển về layer trước đó: tiếp tục gõ lệnh “XS”

Bạn muốn copy, move, hay erase chỉ những đối tượng thuộc layer Xsketch, dùng các lệnh “CXS”, “MXS” “EXS”, có sẵn bộ lọc layer “XSketch trong từng lệnh.

Minh họa dựng mặt cắt dầm sàn trên mặt bằng

Lệnh SE: Download Lisp SE

Lệnh sử dụng để chọn đối tượng với bộ lọc layer tự chọn.

1. Gõ SE

2. Chọn lần thứ nhất: chọn các objects mẫu thuộc các layers cần lọc >>> Bộ lọc được thiết lập

3. Chọn lần thứ hai: Chọn với bộ lọc >>> chỉ các objects thuộc các layers trùng với những layers của những objects được chọn ở lần 1, được chọn.

4. Highlight những object đã được chọn ở lần 1 và lần 2

5. Bạn gõ bất cứ lệnh nào cần thực hiện tiếp theo để thực thi với tập hợp vừa chọn: Copy, Move, Rotate, Mirror, Erase …

By Lĩnh Posted in Lisp

One comment on “Lisp hỗ trợ vẽ nháp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s